Fordele ved privat pasnings ordning


 • En rolig og tryg hverdag med faste rammer.
 • En pasningsordning der passer børn af hjertet og brænder for vores job.
 • Mere tid til det enkelte barns behov.
 • En besparelse på 8166 kr om året ved at vælge en privat pasningsordning frem for en kommunal dagplejer.
 • Vi kan dog ikke tilbyde gæstepleje ved sygdom, som den kommunale dagplejer.
 • Men hvis det skulle ske at en af os bliver syge passer vi hinandens børn .

Privatlivspolitik for Privat Børnepasning
*lene´s privat pasnings ordning.*


Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: D 1-7-2018


Lene`s privat pasnings ordning dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål i min Private pasningsordning og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Lene`s privat pasnings ordning er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Lene Jensen

Adresse: Mosevang 4 Overlade

Telefonnr.: 42217059

Mail: flemmmail.dk

Website: lenesprivatpasningsordning.dk og fackbook side lenes privat pasningsordning


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger på barnet/børnene samt pårørende:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse, pårørende


Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR nr., nødvendige helbredsoplysninger, specielle hensyn samt oplysninger der er nødvendige ift at passe barnet/børnene.


Opbevaring af personoplysninger:

 • Noteret på papir (kontrakter mm) foreligger forsvarligt i dagplejen samt på computer
 • Data på computeren sendes bla til kommunen via min e-boks og opbevares der


Her får vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig/jer. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

 • Kommunen
 • Ekstern samarbejdspartner feks Børn i Bevægelse (BiB)
 • Fysioterapeut


Pasningsordnings formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, men altid kun i forbindelse med pasning/trivsel af dit/jeres barn

.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Pasningsordnings berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysningerne (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig/jer
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af personoplysninger er at drive pasningsordnings lovligt, herunder indberetning til kommunen ifm tilskud, samtale med tilsynsførende, reklamemæssigt samt at fremme dit/jeres barn trygge udvikling.Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Da reklame samt billeder af dagen i dagplejen nødvendig for pasningsordnings videre forretning samt at billedliggøre dagligdagen, aktiviteter og sociale arrangementer overfor børnenes familier mm, fremgår billeder og tekst på facebookside, eventuel hjemmeside samt i materiale til brug for markedsføring af pasningsordningen


Samtykke

Ved indskrivning i min Private pasningsordning giver du/I samtidig samtykke til at vi opbevarer nødvendige personoplysninger forsvarligt i barnets/børnenes pasningsordnings periode samt efterfølgende.


Du/I kan til enhver tid kræve, at billeder, personlige oplysninger mm fjernes fra alt, som vedrører min Private pasningsordning. Dette kræver dog, at du/I skriftligt retter henvendelse til os.


Vi indhenter derfor kun dit frivillige samtykke ved kontraktskrivning samt når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.


Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af pasningsordning sker der videregivelse af oplysninger til kommunen ifm udbetaling af tilskud samt hvis der skulle opstå brug for underretning til de sociale myndigheder og/eller politi.

.

Vi videregiver ALDRIG personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og reklamemæssige hensyn samt med henblik på at bibeholde dejlige minder opbevarer vi dine/jeres oplysninger og billeder forsvarligt – også efter dit/jeres barn/børn ikke længere er i pasningsordning.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder vores retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min facebookside Lenes privat pasningsordning /hjemmesidehttp://lenesprivatpasningsordning.dk/